SELAMAT DATANG KE BLOG BICARA GURU

Khamis, 12 April 2012

Bahasa


KATA TUGAS

ialah kata atau frasa yang tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sesebaris ayat. Kata atau frasa ini berfungsi untuk mendukung tugas penghubung, penerang, penguat, pembantu atau tugas-tugas lain. Berdasarkan tugas-tugasnya, kata tugas boleh digolongkan pada:

                                
KATA SENDI

            1 ulasan: